top of page

VLOEIENDHEIDS-

STOORNISSEN

STOTTEREN

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie.

BRODDELEN

Broddelen wordt vaak verward met stotteren. Een broddelende spreker is niet in staat om zijn tempo aan te passen aan de syntactische of fonologische complexiteit.

SPREEKANGST

Spreekangst is het vermijden van activiteiten die spreken vereisen en/of duidelijk emotionele reacties laten zien in spreeksituaties.

bottom of page