top of page

SPRAAK- & SLIKSTOORNISSEN

ARTICULATIE-STOORNISSEN

Bij een fonetische articulatiestoornis heeft men moeite met de correcte motorische productie van 1 of meerdere klanken. Wanneer de spraakklanken wel geproduceerd kunnen worden maar verkeerd gebruikt worden bij het vormen van woorden, spreken we van een fonologische articulatiestoornis.

ORO-MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN (OMFT)

Een oro-myonfunctionele stoornis is een verstoord evenwicht van het functioneren van de spieren in en om de mond, meestal in het kader van een orthodontische behandeling. Deze stoornis wordt vaak veroorzaakt door foutieve orale gewoontes, zoals duimzuigen, habitueel mondademen of infantiel slikken. 

EET- EN DRINKSTOORNISSEN BIJ JONGE KINDEREN

Prelogopedie is logopedie voordat het spreken begint. Dit is nuttig wanneer een baby problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, of eten van een lepel, zich steeds verslikt, overmatig kwijlt, of onvoldoende kauwt.

DYSARTRIE
EN DYSFAGIE

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Dysfagie is een slikstoornis, waarbij de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgt.

bottom of page